כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמשה קולות

HELP MARRY OFF AN ORPHANED CHOSSON AND KALLAH, THE ZECHUSIM ARE ENORMOUS!

Campaign Launched By:

Weissman Family

In honor of an orphan's wedding.

Thank you for joining in our campaign. Because of you, an orphan will celebrate her wedding with real joy through Tov V'Chesed. What an incredible zechus!

125%

GOAL $7,500

RAISED $9,425

$

DONATE NOW

Dear Friends,

Today! We look forward with gratitude and joy to the marriage of our children Shmuely and Faiga. 

In light of the current situation and crisis around us we will be unable to shake hands and dance with each one of you. However, we will see your smile and feel your excitement from afar. 

We've decided to share our Simcha with you, dear family and friends, in a most meaningful and everlasting way. We undertook to raise the funds and marry an orphan in Israel who is getting married at this auspicious time. Tov V'Chesed's Simcha Fund, lead by our dear friend Rabbi Yakov Eliezer Shisha, sponsors over 280 weddings annually. We know the organization from up close and have even been there for a visit. It's Our honor to organize this campaign and we are sharing it with you! 

Please join us in this great endeavor. Wish us Mazel Tov through this campaign. Donate here and we will know that you are there!  

May this be a Zchus for all of us during these trying times. 

Yossi & Estee Weissman

*******************

RECENT DONATIONS

Anonymous

$250

Yoel Sofer

$18

Yoel Bodek

$18

Yoel Brull

$18

Joseph Neustadt

$100

Shragy S.

$25

Yonah Fried

$50

Anonymous

$180

Robert Kalisch

$10

In Honor of Yossi

Tovi Goldstein

$36

In Honor of Shmuly weisman mazel tov!!

SEE ALL 103 DONATIONS

Donate towards an orphan's wedding expenses

×
×

Anonymous

$250

Yoel Sofer

$18

Yoel Bodek

$18

Yoel Brull

$18

Joseph Neustadt

$100

Shragy S.

$25

Yonah Fried

$50

Anonymous

$180

Robert Kalisch

$10

In Honor of Yossi

Tovi Goldstein

$36

In Honor of Shmuly weisman mazel tov!!

joel reisman

$36

Yoel Bodek

$18

Shaul Greenwald

$18

yidi Herschkowitz

$100

In Honor of Yossy mazel tov

Anonymous

$72

Menachem Stern

$50

In Honor of Yossi and family, Mazel Tov!

Yaakov Weiss

$54

In Honor of Mr. & Mrs. Yossi Weissman- Mazal Tov!

Ezra Lebowitz

$180

Yaakov Steuer

$18

In Honor of Master chef Zvi Duvid!!

Mordechai Jacobowitz

$26

In Honor of מזל טוב לכבוד ר' יוסף חתן וכל משפחתו החשובה

In Memory of Shimcha vnaches gezinterhiet and all the best, all the good things you do should only bring you brucha and all the best

MEIER MULLER

$40

In Honor of החתן והכלה ווייסמאן שיחיו

In Memory of מזל טוב ושמחת עולם אכי"ר

Chaim Eidlisz

$100

In Honor of Yossi weissman

Esty & Shmuly Deutch

$100

Rachel Brown

$18

In Honor of Weissman’s weddibg

Shimon Lefkowitz

$18

In Honor of Mazel tov to the Weissman family! May you always see simchas and naches!!! May the Choson and Kallah build a bais neman b'Yisroel!!!

Hershy Jeremias

$360

In Honor of Mazel Tov! Mazel Tov!

Moshe & Miriam Freilich

$500

M. Hecht

$180

Shaya Seidenfeld

$100

Zeidy & Bobby Neeman

$100

In Honor of Mazel Tov!!

Yidel Ehrman

$54

Brooke Jacobs

$180

Yanky & Rivky weiss

$180

In Honor of מזל טוב Maybe share many more simchas געזינטערהייט

Anonymous

$5

Yidel Ehrman

$54

In Honor of Mazel tov Yossi

NUSY UNGAR

$36

Motl Apter

$25

Benjamin Indig

$180

Moshe Bron

$18

In Honor of Bar mitzvah of Eli bron and the chusen kallah of course

In Memory of יהודית מינא בת אברהם אביר

Jacob lefkowitz

$50

In Memory of לע"נ ר חיים זאנוויל ב ר משה מריבניץ זצוק"ל

Anonymous

$180

David Glick

$36

In Honor of Mazel Tov!! Lots of Yiddish Naches!!!!

Anonymous

$180

In Honor of יוס"ף ד' עליכם ועל בניכם, ויעשה פר"י לטוב"ה

Aharon Hersh Fried

$101

In Honor of Chasan VeKalla vehoreihem

Ruben Werczberger

$180

In Honor of mazel tov. We are looking forward to share many simchas together.

Moshe Schlesinger

$36

Joel Brody

$18

Shimon Klagsbrun

$100

In Honor of R' Yosef Yuzfa, was a nice way to celebrate. Lots of Nachas

NACHMAN BRODY

$18

In Honor of ידידינו וידיד כל בית ישראל ר' יוסף ווייסמאן

In Memory of בברכת מזל טוב לרגל שמחת הנשואין

Anonymous

$36

Lazer Hartman

$50

In Honor of יוסל ווייסמאן

In Memory of יוסל מזל טוב אסאך נחת

Joseph Mayer

$80

In Honor of יוזפע אין די גאנצע משפחה מזל טוב אסאך נחת

In Memory of ר אלימלך

Chaskel Landau

$18

Matis Hollender

$50

Ephraim karmel

$50

In Honor of The young couple and their smart father. Yossi you're doing the right thing. זאלסט דיך ווייקען און נחת אין בָאדען און געלט.

Chaim Elya Hartman

$50

In Honor of Mazel Tov to the Weisman Family, lots of naches & simcha

Ari Hartman

$36

Blimi ans yoel Gajer

$50

In Honor of health!! And happiness !!!

Joseph Gross

$180

In Honor of יוסל זאל זען אסאך חסידיש נחת פון אלע קינדערלעך

In Memory of לזכות רפואה שלימה אסתר בת צפורה חנה

Anonymous

$120

S Babad

$50

In Honor of The simcha, happy to be part of the “making weddings great again!” movement

Shlome Werczberger

$54

Miriam Spira

$100

Lieb Breuer

$18

In Honor of המחותן העסקן החשוב הקופץ ראש וראשון לכל דבר שבקדושה הר"ר יוסף

In Memory of חי אסתר בת בנציון

Raizy Weiss

$180

In Honor of The couple Shmily and Faigy. Mazel Tov!!

In Memory of Shlomo Eliezer ben Yaakov

Gitty Shechter

$36

Hershy Teitelbaum

$18

In Honor of החתן וכלה וכל המחותנים

In Memory of מזל טוב שתזכו לראות רב נחת ושמחה מכל צאציאיכם בבריות גופא

C S &C Horowitz

$100

In Memory of Mazal Tov!!

Lea Klein

$20

yoel weissman

$180

Toby Bick

$72

In Memory of לע”נ אדל בת ר אברהם

Shragi Schnitzler

$100

In Honor of Estee and Yossi Weissman

Tzippy Rubinstein

$18

In Honor of Estee Weissman - Mazel Tov!

Anonymous

$50

In Honor of Weissman family

In Memory of Mazel tov!!

Chavie Buxbaum

$20

Rabbi Gedalia Oberlander

$36

In Honor of החתן והכלה שיחיו שיבנו בית נאמן בישראל

Yanky Bernath

$180

In Honor of Yosel Weissman

Charny Jeremias

$180

In Honor of For being an example on how to make a true simcha!

Yoel Weissman

$180

David Stern

$100

In Honor of Yossi u are my hero today. You are teaching us how to shine and be positive! Mazal tov and this zchus should be for be for the entire klal yisroel

Martin Reisman

$180

In Honor of Mazel tov to yossie and esti and chusen shmili and kallah and family you should see lots of yidish nachus from them and all your children

Asher Frankel

$36

In Honor of In honor of Reb Yossi Weissman and chusen Kallah

Yosef Mendelovits

$100

Morton Silberberg

$300

In Honor of In Honor of Yossie Weissman, Mrs. Weissman, Choson & Kallah. Mazel Tov. Only Simchos

Lips Landau

$72

In Honor of Mazel tov. may you see lots of nachos from your new beautiful couple and the gantza mishpucha looking forward to sharing many more Simcha’s together in the future

Chana Ruchy & Yanky Rosenberg

$50

In Honor of Estee Weissman

Aaron Oberlander

$101

In Honor of In honor of Yossi Weissman and family

Menachem Hartman

$36

In Honor of זכות הצדקה יגן להחתן וכלה להתברך בכל מילי דמיטיב מתוך אהבה אחוה ורעות ולישועת ורפואת כלל ישראל בקרוב בימינו

Moshe Landau

$18

Leah Lazar

$36

Yoel Wiesenfeld

$18

In Honor of ר יוסל וכל משפחתו החשובה. און די חתן שמואלי

In Memory of זיך שוין משתתף געוועזען היינט צופרי ביי די חתונה. אבער צו יוסי גייט מען צוויי מאל אויך

Jacob simonovits

$100

Izzy Rosenberg

$100

Anonymous

$500

In Honor of R Yosef, & The chusen Kallah to a happy future

Jacob Lichter

$36

Joel Klein

$18

In Honor of ר יוסל ומשפחתו. מזל טוב.

Mordy Goldberger

$36

In Honor of Yossi Lot of nachas from this Couple from the whole family

Jacob Lichter

$18

In Honor of My dear friend and Mrs. Yossi Weissman

In Memory of In honor of their son's wedding

Yoel Sterngold

$180

In Honor of ר׳ יוסל ממש געוואלדיג - בזכות זה יאמר למשחית הרף - ונזכינו לביאת גוא״צ בב״א

Zisha and Chany Weissman

$100

Anonymous

$36

Moshe M Friedman

$18

In Honor of R yossi and family!!! Mazal tov!

Moshe Eichler

$500

In Honor of Mazel Tov! It's an honor to be part of this great campaign

In Memory of May it be a Zchus!

close