כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמשה קולות

HELP MARRY OFF AN ORPHANED CHOSSON AND KALLAH, THE ZECHUSIM ARE ENORMOUS!

Campaign Launched By:

לע״נ רב אהרן בן ר׳ יצחק הלוי קליטעניק

In honor of an orphan's wedding.

Thank you for joining in our campaign. Because of you, an orphan will celebrate her wedding with real joy through Tov V'Chesed. What an incredible zechus!

106%

GOAL $10,000

RAISED $10,660

$

DONATE NOW

Dear family and friends,

This Thursday night marks the Sheloshim of our Dear Zaida, R' Ahron Ben R' Yitzchok Klitenick a"h.

L'iluy Nishmaso we have committed to raise $10,000 to cover the cost of a yesoma's chasuna that will be taking place on the night of his sheloshim.

Tov V'Chesed's Simcha Fund, led by Rabbi Yaakov Eliezer Shisha, sponsors over 250 weddings annually. We know the organization from up close and it's our honor to partner with them. 

Please join us in this tremendous zechus of marrying off a yesoma who has suffered so much. As chazal tell us "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך".

As we bring joy and hope into this yesoma's life, may we be zoche to simchos, yeshuos and  hatzlacha ubracha in our lives.  Tizku lmitzvos!

Looking forward!

Pincus Family

 

******

About the Orphaned Kallah:

The kallah tragically lost her father together with her sister and grandmother in a terror attack.

The kallah herself, her mother and sibling survived the attack and went through tremendous trauma in the ensuing years.

The wedding is fast approaching yet they lack the means with which to make it a reality. We must step in to help and support them at this auspicious time. 

RECENT DONATIONS

Anonymous

$50

In Honor of Avrohom Dovid and Sori, Rivky, Baila, and Yisroel Yaakov

Anonymous

$50

Yisroel pincus

$250

Esther Bursztyn

$100

Miriam Welcher

$18

Anonymous

$150

Betzalel and Schur

$50

In Honor of L'kovod R' Heshy

Mincha Minyan Anshei Tiferes

$550

Abraham Rubin

$100

Avrohom Dovid and Sori Goldberg

$120

In Memory of R' AHRON BEN R' YITZCHOCK HALEVI Z"L

SEE ALL 48 DONATIONS

Donate towards an orphan's wedding expenses

×
×

Anonymous

$50

In Honor of Avrohom Dovid and Sori, Rivky, Baila, and Yisroel Yaakov

Anonymous

$50

Yisroel pincus

$250

Esther Bursztyn

$100

Miriam Welcher

$18

Anonymous

$150

Betzalel and Schur

$50

In Honor of L'kovod R' Heshy

Mincha Minyan Anshei Tiferes

$550

Abraham Rubin

$100

Avrohom Dovid and Sori Goldberg

$120

In Memory of R' AHRON BEN R' YITZCHOCK HALEVI Z"L

Anonymous

$360

In Honor of In honor of Yitzi Pincus

Anonymous

$1,000

Anonymous

$500

In Honor of לע''נ ר' אהרן בן יצחק הלוי ז''ל לרפואה שלימה מיכאל בן אסתר הי''ו

Anonymous

$54

Anonymous

$250

In Honor of לזכות בריינא לאה בת בלומא פרומט לזיווג הגון

Friend of Tiferes Stam

$500

Menachem Steinberg Malchus Judaica Yerusalem

$100

Anonymous

$360

In Honor of לע''נ ר' אהרן ב''ר יצחק הלוי ז''ל

Anonymous

$720

In Honor of לזכות מ' בת ש' לרפואה שלימה

Anonymous

$1,000

In Honor of לזכות שושנה גאלדא בת חיה לזיווג הגון

Anonymous

$1,800

In Honor of לזכות י' בן מ' לזיווג הגון בעתו ובזמנו

Elly and Blimi Goldberg

$100

In Honor of Rabbi and Mrs. Heshy Pincus

Rakel Yoffe

$100

In Memory of Bryna Sima bas Yisroel

Naftoli Kirzner

$180

Moishe Berman

$54

In Honor of You know who

Anonymous

$18

Shmuli Deutsch

$25

In Honor of Yitzy Pinkus

Avi and estie Brenner

$18

Shabsi Ganzweig

$50

Shmully and Adina Bursztyn

$36

Eli Goldberg

$500

David Lang

$100

In Memory of Devorah bas Yisroel and HaChover Shlomo ben Divid

Anonymous

$25

Yisroel Tzvi Klitenick

$18

Yehuda Goldberg

$100

Chaim Serebrowski

$18

Anonymous

$72

Daniel Berglas

$50

In Honor of Yitzy Pincus

Raphael Kantor

$150

In Honor of לזכות החתן אלכסנדר בת אסתר מרים והכלה לאה בת חיה סאסע

binyomin Levitz

$180

In Honor of Mrs Braun

Aaron & Judi Rosenfeld

$36

Leonard Steinberg

$50

Bentzion Chanowitz

$100

In Honor of Rabbi Heshy P

Dov Segal

$180

In Memory of ahro ben yitzchok halevi

Benny Morgenstern

$100

Avi Oustatcher

$100

Yisroel Wasser

$118

In Memory of Bryna Sima bas R' Yisroel Hakohen

Anonymous

$100

close